სკოლა - ლიცეუმში გარდა საატესტატო გამოცდებისა VII – X კლასებში ტარდება შიდა სალიცეუმო წლიური გამოცდები 2 საგანში. საგნები მონაცვლეობს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გათვალისწინებული წესის მიხედვით .