დამტკიცებულია ვადასტურებ სკოლა - ლიცეუმის ნიკო ბაგრატიონის კავშირის დირექტორი საზპგადოებრივი საბჭოს მიერ ი. ბაგრატიონ - მუხრანელი ოქმი N 1(02.09.2011) საქართველოს ნიკო - ბაგრატიონის (ნიკო ბურის) კავშირი (ნიკო ბაგრატიონის სახ. თავად - აზნაურთა სკოლა - ლიცეუმი) წესდება 1. ზოგადი ნაწილი 1.1 საქართველოს ნიკო ბაგრატიონის (ნიკო ბურის) კავშირი. (ნიკო ბაგრატიონის სახ. თავად - აზნაურთა სკოლა - ლიცეუმი) არასახელმწიფო, ზოგადსაგანმანათლებლო, მართლმადიდებლური, ეროვნული სასწავლებელია, რომელიც მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის, განათლების სამინისტროს 12 წლიანი სასწავლო პროგრამებისა და საქართველოს საპატრიარქოს სასწავლო კომიტეტის მითითების მიხედვით. დამფუძნებელი: ია ბაგრატიონ - მუხრანელი. 1.2 სკოლა - ლიცეუმის საქმიანობა მოსწავლეთა აღზრდის ურთულეს პროცესში წარიმართება მართლმადიდებლური ეკლესიის, ეროვნული ტრადიციების, ღირსების, ზნეობის, ცოდნის განვითარება - გაღრმავების საფუძველზე. სკოლა - ლიცეუმი უფლებამოსილია ისარგებლოს საზოგადოების სიმბოლიკით (მუხრანელ - ბაგრატიონთა), საანგარიშსწორებო ანგარიშით საბანლო დაწესებულებას, საკუთარი ბეჭდით, სახელწოდებით და ემბლემით, შტამპებით, ბლანკებით და სხვა რეკვიზიტებით; 1.3 სასწავლო აღმზრდელობით პროცესს სკოლა - ლიცეუმში განაგებენ: საპატიო მზრუნველი - სრულიად საქართველოს თავად - აზნაურთა საკრებულოს წინამძღოლი, ნიკო ბაგრატიონის (ნიკო ბურის) საზოგადოების პრეზიდენტი ლიცეუმის დამფუძნებელი, დირექცია, მზრუნველთა საზოგადოებრივი საბჭო, პედაგოგები; 1.4. სკოლა-ლიცეუმის სასწავლო პროგრამა შედგენილია ისტორიული მასალის, ამიერკავკასიის ლიცეუმის, თავად-აზნაურთა გიმნაზიის, წმინდა ნინოს სასწავლებლის, საქართველოს რესპუბლიკის კანონების განათლების შესახებ შესწავლის შედეგად. სკოლა-ლიცეუმს აქვს უფლება: განათლების შესახებ რესპუბლიკაში მოქმედი კანონების შესაბამისად, გასცეს დოკუმენტი სრული და არასრული განათლების შესახებ, რომელსაც გააჩნია იურიდიული ძალა, აწარმოოს მეთოდური მუშაობა, დაამუშაოს საკუთარი სასწავლო პროგრამები, გამოსცეს სამეცნიერო, სარეკლამო, მეთოდური და სხვა ლიტერატურა, ბუკლეტი, გაზეთი . . . 1.5. სკოლა-ლიცეუმის ადგილსამყოფელი ლიცენზიის გაცემის დროს იყო ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #34ა, ამჟამინდელი მისამართია: ბუდაპეშტის #1; 2. სკოლა-ლიცეუმის ძირითადი მიზნები და ამოცანები 2.1. სკოლა-ლიცეუმის ძირითადი ამოცანაა ლიცეანტების აღზრდა, სამშობლოს სიყვარულისა და ერთგულების შეგნებით; ზოგადსაკაცორიო და ეროვნული კულტურული ფასეულობების, მართლმადიდებლუი მსოფმხედველობის და მართლმადიდებლური რელიგიისადმი პატივისმცემელი, მაღალი ზნეობრივი ღირებულებების მქონე პიროვნებად ჩამოყალიბება; 2.2. განსწავლული, თავისუფლად მოაზროვნე, ფიზიკურად ჯანმრთელი, შრომისმოყვარე კურსდამთავრებულები თავისუფლად უნდა აბარებდნენ საქართველოს და უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში. 2.3. სკოლა-ლიცეუმს ჰყავს მოძღვარი. 2.4. ლიცეუმის პროგრამებში გათვალისწინებულია უწმინდესისა და უნეტარესის საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია II კურთხევის დებულებები: • სასწავლო წლის განმავლობაში სკოლის მოსწავლეებისა და პედაგოგების მიერ წმინდა ადგილების მოლოცვა. • თითოეულ კლასში შეირჩეს ოჯახები, სადაც კლასის დამრიგებლის, პედაგოგებისა და მშობელთა ხელმძღვანელობით ორ კვირაში ერთხელ წინასწარდასახული თემატიკის შესაბამისად სისტემატურად მოეწყოს: _ ლიტერატურული და პოეზიის საღამოები; _ სასწავლო-შემეცნებითი ხასიათის შეხვედრები: 1. საქართველოსა და ეკლესიის ისტორიის გაცნობისათვის; 2. წმინდანთა ცხოვრებისა და მოღვაწეობის განხილვისათვის; 3. ქრისტიანული ოჯახისა და ქრისტიანის ცხოვრების წესის გაცნობა-შესწავლისათვის(რომელზეც აუცილებლად უნდა იქნეს მოწვეული მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდელმსახური); 4. პირადი ჰიგიენის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ზნეობრივი აღზრდის საკითხების შესახებ; 5. საყოფაცხოვრებო და სოფლის მეურნეობის ჩვენში არსებული ტრადიციული დარგების (მარცვლეული კულტურების, მევენახეობის, მეხილეობის, მებოსტნეობის და სხვათა) გაცნობა-შესწავლისათვის; 6. ხალხური მედიცინის საკითხების სამკურნალო ბალახების მოგროვებისა და მათგან წამლების დამზადების შესწავლისათვის; 7. (მაღალი კლასების მოსწავლეთათვის) ადამიანის ცხოვრებაში არსებული ყოფითი თუ პირადული ურთიერთობებისას წარმოქმნილ შესაძლო კონფლიქტურ და ექსტრემალურ სიტუაციათა დაძლევის გზების განხილვისათვის, ქუჩის მავნე ზეგავლენისაგან ახალგაზრდა თაობის დაცვისათვის. • გაზაფხულსა და შემოდგომაზე მოეწყოს ერთდღიანი გასვლები თბილისის შემოგარენის გამწვანების მიზნით, რისთვისაც კლასები დაიყოს 4-5 კაციან ჯგუფებად და წინასწარ გადაწყდეს ნერგებით სკოლის მომარაგების საკითხი. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს სკოლის ეზოსა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების გამწვანებას და მათ შემდგომ მოვლა-პატრონობას. შესწავლილ იქნას საკითხი ურწყავ ადგილებში ნარგავების მორწყვის წვეთოვანი სისტემების მოწყობისათვის. • დაარსდეს სკოლის პერიოდული ჟურნალი, სადაც გაშუქდება სულიერი და ინტელექტუალური სფეროს აქტუალური საკითხები, ახალგაზრდობის პრობლემები და სკოლაში მიმდინარე საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი მუშაობა. წარმოჩინდება ზემოთ ხსენებული სექციების საქმიანობა და სასწავლო-შემეცნებითი ხასიათის შეხვედრებზე განხილული საკითხები და სხვა. • ყურადღება მიექცეს: ა) განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლე-ახალგაზრდების გამოვლენას და მათ საქართველოს საპატრიარქოში წარმოგზავნას, შემდგომში მათზე მზრუნველობისა და მეთვალყურეობის გაწევის მიზნით; ბ) სკოლის მოსწავლეთათვის ასაკობრივი განსხვავების გათვალისწინებით კლასგარეშე სპეციალური მეცადინეობების ჩატარებას, გონების გავარჯიშების (სისხარტის, ლოგიკური აზროვნების, მიხვედრილობის) მიზნით. • პერმანენტულად მოეწყოს: ა) მოსწავლეთა სასკოლო კონფერენციები (რწმენის და ცოდნის საკითხებზე); ბ) მოსწავლეთა მიერ შესრულებული ხატ-ჯვრებისა და საეკლესიო ნაქარგობათა ნიმუშების გამოფენა; გ) საეკლესიო გალობის საღამოები. • ყოველწლიურად დაიგეგმოს და შეთანხმდეს სკოლებს შორის გაზაფხულსა და შემოდგომაზე სხვადასხვა კონკურსები, ფესტივალებსა და შეჯიბრებებში მონაწილეობა. ამასთან, დასკვნითი შეხვედრები მოეწყოს საქართველოს საპატრიარქოში; • თანდათანობით დაიწყოს მომზადებული მოსწავლე-ახალგაზრდების მართმადიდებლურ ღვთისმსახურებაში ჩართვა. 3. სკოლა-ლიცეუმის სტრუქტურა, სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება და დაკომპლექტება 3.1. სკოლა-ლიცეუმის უმაღლესი ორგანოა ნიკო ბაგრატიონის(ბურის) კავშირის საზოგადოებრივი საბჭო. 3.2. სკოლის სტრუქტურული ერთეულებია: სკოლის დირექცია, კანცელარია, პედაგოგიური საბჭო, სამეურნეო ნაწილი, მოსწავლეთა თვითმმართველობა. 3.3 ლიცეუმის ხელმძღვანელობა მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ლიცეანტების მრავალმხრივ განვითარებას, ნიჭის გამოვლინებას მეცნიერებაში, სპორტში, ხელოვნებაში, ბეჭდავს საუკეთესო ნაშრომებს, აწყობს გამოფენებს, კონცერტებს, აგზავნის საუკეთესო მოსწავლეებს საზღვარგარეთ, უშვებს სასწავლო წლის პერიოდში გაზეთს “ლიცეუმის ყვავილი”-ს, ჟურნალს; 3.4 ლიცეუმის პედაგოგები და ლიცეანტები ვალდებულნი არიან დაიცვან აღნიშნული წესდება და საერთო ზნეობრივი პრინციპები, შეასრულონ დაკისრებული მოვალეობანი; 3.15. მოზარდთა ინტერესების, მრწამსის, კულტურის არეალის გაზრდის მიზნით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პროგრამების შედგენა-დამკვიდრებაში საქართველოს კულტურის, ენის, ძეგლების, ქართული ეკლესიის ისტორიის ცოდნა-გაღრმავებას. ამ მიზნით ლიცეუმის პროგრამაში შესულია – რელიგიის ისტორია, კატეხიზმო, გალობა, ხატწერა, მუსიკის და ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, ხუცური და მრავალი სხვა საგანი. 3.6. სკოლა-ლიცეუმის უმაღლესი ორგანოა – კავშირის საზოგადოებრივი საბჭო. 3.7. ნიკო ბაგრატიონის კავშირის საზოგადოებრივი საბჭოს და დამფუძნებელთა გადაწყვეტილებით, სკოლა-ლიცეუმის საქმიანობას წარმართავს დირექტორი. 4. დირექტორი 4.1. ახორციელებს სკოლის მართვას; 4.2 შეიმუშავებს და წარუდგენს პედაგოგიურ საბჭოს სკოლის განვითარების სტრატეგიული გეგმის პროექტს და ამ უკანასკნელის მიერ დამტკიცების შემდეგ ადასტურებს მას. 4.3 ადასტურებს პედაგოგიური საბჭოს მიერ დამტკიცებულ სკოლის სასწავლო გეგმას. 4.4 შეიმუშავებს და წარუდგენს კავშირის საზოგადოებრივ საბჭოს სკოლის წესდების პროექტს და ამ უკანასკნელის მიერ დამტკიცების შემდეგ ადასტურებს მას. 4.5 წარუდგენს კავშირის საბჭოს სკოლა-ლიცეუმის წესდებაში პედაგოგიური საბჭოს მიერ მოთხოვნილი ცვლილებების პროექტს დასამტკიცებლად. 4.6 შეიმუშავებს და წარუდგენს კავშირის საზოგადოებრივ საბჭოს სკოლის შიდაგანაწესის პროექტს და უკანასკნელის მიერ დამტკიცების შემდეგ ადასტურებს მას. 4.7 წარუდგენს კავშირის საბჭოს სკოლა-ლიცეუმის შინაგანაწესში პედაგოგიური საბჭოს მიერ მოთხოვნილი ცვლილებების პროექტს დასამტკიცებლად. 4.8 სკოლის დამფუძნებლებთან ერთად ადგენს და ამტკიცებს საშტატო განრიგს; 4.9 ადასტურებს სასწავლო დარგში დირექტორის მოადგილის მიერ წარდგენილ სილაბუსებს და სასწავლო გეგმებს, აღმზრდელობით დარგში დირექტორის მოადგილის მიერ წარდგენილ სააღმზრდელო პროგრამებს. 4.10 კონტროლს უწევს პედაგოგიური საბჭოს გადაწყვეტილებების შესრულებას; 4.11 ახორციელებს სკოლის ოპერატიულ მართვას (იწვევს სხდომებს, თათბირებს), იძლევა მითითებებს, გამოსცემს ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციულ აქტებს. 4.12 ამტკიცებს დირექტორის მოადგილეების მიერ პედაგოგიურ საბჭოზე წარდგენილი კლასის დამრიგებელთა და კათედრის თავმჯდომარეების კანდიდატებს. 4.13. განიხილავს და ამტკიცებს ხარჯთაღრიცხვას; 4.14. ახორციელებს სკოლის ფინანსურ მართვას, უზრუნველყოფს სკოლის მატერიალური ფასეულობის დაცვას, მოვლას, შენახვას, აღრიცხვას, მოძიებას შესაბამისი კადრების მეშვეობით; 4.15. სკოლის საჭიროებიდან გამომდინარე, ხსნის და ხურავს კლასებს; 4.16. წარმოადგენს სკოლას მესამე პირებთან ურთიერთობაში. დებს გარიგებას, ხელშეკრულებების კანონმდებლობის დაცვით; 4.17. ახორციელებს კადრების შერჩევასა და დაქირავების პოლიტიკას დამფუძნებლებთან ერთად და დებს შრომით ხელშეკრულებებს. 4.18.შინაგანაწესის დარღვევის, ასევე ,,ზოგადი განათლების შესახებ’’ კანონის შესაბამისად არაკვალიფიციურობის დამტკიცების შემთხვევაში, წყვეტს შრომით ურთიერთობებს დაქირავებულთან, ,,საქართველოს შრომის კოდექსის’’ მოთხოვნათა შესაბამისად. 4.19.ქმნის სოციუმთან (თემთან) უწყვეტი კომუნიკაციის სისტემას. 4.20.დირექციასთან ერთად და მათი მხარდაჭერით ახორციელებს საგანმანათლებლო ბაზის კვლევას და შეისწავლის სოციუმის მოთხოვნებს. 4.21ოპერატიულ ხელმძღვანელობას უწევს იმ გადაუდებელი სამეურნეო სამუშაოების შესრულებას, რომელიც საჭიროა სკოლის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. 4.22.პასუხისმგებელია განათლების რეფორმის, სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების, ეროვნული სასწავლო გეგმის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ნორმატიული აქტების, განკარგულებების, ბრძანებების შესრულებაზე. 4.23.ზრუნავს მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაზე დ ახელს უწყობს სკოლაში ინოვაციების დანერგვას. 4.24.დირექტორის განკარგულება თანამშრომლებამდე დაიყვანება მისი თვალსაჩინო ადგილზე გამოკვრით, პედაგოგთა თათბირზე განცხადებით ან ადმინისტრაციის წევრთ მეშვეობით. 4.25.ხელს უწყობს პარტნიორული ურთიერთობების (განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, მეზობელ სკოლებთან, კერზო პირებთან, კომერციულ ორგანიზაციებთან, თემთან და სხვა) დამყარებას ერთობლივი საქმიანობების დაგეგმვა-განხორციელებისათვის. 4.26.უზრუნველყოფს სარეკლამო საქმიანობის წარმართვას, ბუკლეტების მომზადებას და სკოლის საქმიანობის გაცნობას საზოგადოებისათვის. 4.27. წარმართავს და აკონტროლებს სკოლის თვითშეფასებისა და მინიტორინგის პროცესს, ანალიზის საფუძველზე გუნდთან ერთად გეგმავს გასაუმჯობესებელ მექანიზმებს. 5 დირექტორის მოადგილეები 5.1 დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში: • მართავს სასწავლო პროცესს აღმზრდელობით დარგში დირექტორის მოადგილესთან ერთად, დირექტორის ხელმძღვანელობით, ადგენს და პედაგოგიურ საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს სკოლის სასწავლო გეგმის პროექტს. • ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს სილაბუსების და სასწავლო გეგმების შედგენას, შეისწავლის მათ და სათანადო დასკვნებით წარუდგენს დირექტორს დასამტკიცებლად. მონიტორინგ უწევს მათ შესრულებას. • ადგენს გაკვეთილების ცხრილს, პასუხისმგებელია მის მეთოდურ გამართულობაზე, საჭიროების შემთხვევაში შეაქვს მასში, როგორც გეგმიური, ისე მომენტალური კორექტივები. • უზრუნველყოფს სწავლა-სწავლების ხელშემწყობი მექნიზმის სრულყოფას. • ახორციელებს სასწავლო პროცესის მონიტორინგს, გეგმავს მისი გაუმჯობესების მექანიზმს. • შეიმუშავებს პედაგოგთა პროფესიული ზრდის ხელშემწყობ მექანიზმს. • ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს კათედრების მუშაობას. წარუდგენს პედაგოგიურ საბჭოს კათედრის თავმჯდომარეობის კანდიდატურებს. • კათედრების რეკომენდაციის საფუძველზე ადგენს და პედაგოგიურ საბჭოს წარუდგენს სკოლის საათობრივი ბადის პროექტს. • კათედრების რეკომენდაციის საფუძველზე ადგენს და დირექტორს წარუდგენს მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის პროექტს. • განიხილავს და პედაგოგიურ საბჭოს წარუდგენს კათედრებზე შეთანხმებულ სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხას. • ადგენს და დირექტორს დასამტკიცებლად წარუდგენს საგამოცდო განრიგებს და საგამოცდო კომისიებს. • კლასის დამრიგებელთა მონაცემების საფუძველზე ქმნის სწავლაში პრობლემების მქონე მოსწავლეებთან დამატებითი მუშაობის მექანიზმს და კონტროლს უწევს მის შესრულებას. • ხელმძღვანელობს საგნობრივ ოლიმპიადებში და კონფერენციებში(როგორც შიდა სასკოლო, ისე სკოლის გარეშე) მოსწავლეთა მომზადებას და მონაწილეობას. • მონიტორინგს უწევს საკლასო ჟურნალების წარმოებას. • აწარმოებს მასწავლებელთა მიერ გაკვეთილების გაცდენისა და გამცდენი მასწავლებლების შეცვლის ჟურნალს, რომლის მონაცემების ანალიზს დირექტორთან შეთანხმებით ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენს ბუღალტერიას ხელფასის დაანგარიშების კორექტირების მიზნით. • აღმზრდელობით დარგში მოადგილესთან ერთად უზრუნველყოფს სკოლის თვითშეფასების ანგარიშისთვის მასალების მომზადებას. • სემესტრის და სასწავლო წლის ბოლოს დირექტორს და პედაგოგიურ საბჭოს წარუდგენს ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ. • Mმონიტორინგს უწევს სკოლა-ლიცეუმის კანცელარიის მუშაობას • დირექტორის არყოფნის შემთხვევაში ცვლის მას. 5.2 დირექტორის მოადგილე აღმზრდელობით დარგში • მართავს აღმზრდელობით პროცესს; • სასწავლო დარგში დირექტორის მოადგილესთან ერთად მონაწილეობს სკოლის სასწავლო გეგმის პროექტის მომზადებაში; • უზრუნველყოფს აღმზრდელობითი მუშაობის სისტემის ხელშემწყობი მექანიზმის სრულყოფას; • ახორციელებს აღმზრდელობითი მუშაობის პროცესის მონიტორინგს, გეგმავს მისი გაუმჯობესების მექანიზმს; • ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უჭევს სადამრიგებლო პროგრამების შედგენას, სათანადო დასკვნებით წარუდგენს მათ დირექტორს დასამტკიცებლად, მონიტორინგს უწევს მათ შესრულებას; • წარუდგენს პედაგოგიურ საბჭოს კლასის დამრიგებელთა კანდიდატურებს; • ახორციელებს კლასის დამრიგებელთა მუშაობის მონიტორინგს და მის შედეგებს წარუდგენს დირექტორს სათანადო რეაგირებისათვის; • კლასის დამრიგებელთა მონაცემების საფუძველზე ქმნის ქცევითი პრობლემების მქონე მოსწავლეებთან საკორექციო მუშაობის მექანიზმს და კონტროლს უწევს მის შესრულებას; • ხელმძღვანელობს დისციპლინარულ დარღვევათა მონაცემთა ბაზაში მონაცემების შეტანასა და ახორციელებს მის მონიტორინგს. • ხელმძღვანელობს სკოლის და სკოლისგარეშე აღმზრდელობით (შემოქმედებით, სპორტულ ) პროგრამებში მოსწავლეთა მონაწილეობას; • მონიტორინგს უწევს მასწავლებელთა და მოსწავლეთა დაგვიანებას; • უზრუნველყოფს სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესის მშვიდ, უსაფრთხო გარემოში მიმდინარეობას, საერთო წესრიგს. ამის მიღწევის ერთ-ერთ ღონისძიებად ადგენს მასწავლებელთა მორიგეობას და მონიტორინგს უწევს მის შესრულებას; • სასწავლო დარგში დირექტორის მოადგილესთან ერთად მონაწილეობს სკოლის თვითშეფასების ანგარიშისათვის მასალების მომზადებაში; • ხელმძღვანელობს სკოლის ფსიქოლოგის საქმიანობას; • ხელმძღვანელობს და მონიტორინგს უწევს სკოლის ბიბლიოთეკის მუშაობას; • სემესტრების და სასწავლო წლის ბოლოს წარუდგენს დირექტორსა და პედ. საბჭოს ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ. • კოორდინაციას უწევს მოსწავლეთა თვითმმართველობას. 6. პედსაბჭო • პედსაბჭო არის სკოლის მასწავლებელთა თვითმმართველობის ორგანო, რომელშიც შედის სკოლის ყველა პედაგოგი. • პედაგოგიური საბჭო სასწავლო წლის დასაწყისში ხმების უმრავლესობით ირჩევს პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარესა და მდივანს ერთი აკადემიური წლით. • პედაგოგიურ საბჭოში Yყველა პეადგოგი სარგებლობს თანაბარი ხმის უფლებით. • პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარე იწვევს სხდომებს სემესტრში მინიმუმ 2-ჯერ. სხდომის მოწვევას და დღის წესრიგს უთანხმებს დირექციას, უზრუნველყოფს სკოლის საზოგადოების ინფორმირებულობას სხდომის შესახებ. • პედსაბჭოს თავმჯდომარე უზრუნველყოფს სხდომის ოქმის წარმოებას, სხდომაზე წარსადგენი დოკუმენტაციის და მასალების მომზადებას, გავრცელებას და შეკრებას. ამოწმებს პედსაბჭოს ოქმს ხელმოწერით და უზრუნველყოფს ოქმების შენახვას დირექციასთან შეთანხმებით. • პედსაბჭო სასწავლო წლის დასაწყისში: - განიხილავს და ამტკიცებს დირექტორის მიერ წარდგენილ სკოლის სტრატეგიულ გეგმას. - განიხილავს და ამტკიცებს დირექტორის მოადგილეების მიერ წარდგენილ სასკოლო გეგმის პროექტს და წარუდგენს მას დირექტორს დასადასტურებლად; - განსაზღვრავს გეგმის პერიოდულად გადახედვის და მონიტორინგის პროცედურებს. - განიხილავს და დირექტორს დასამტკიცებლად წარუდგენს კათედრის ხელმძღვანელების კანდიდატურებს. - განიხილავს და დირექტორს დასამტკიცებლად წარუდგენს კლასის დამრიგებლის კანდიდატურებს. - განიხილავს პროექტების, ღონისძიებების და სხვა აქტივობების ჩატარებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. 6.1 პედაგოგიური საბჭო წევრთა 1/5-ის ინიციატივის საფუძველზე განიხილავს სკოლის წესდებაში და შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანის საკითხს. წევრთა 2/3-ის თანხმობის საფუძველზე იღებს შესაბამის დადგენილებას და ცვლილებების პროექტს წარუდგენს სკოლა-ლიცეუმის დირექტორს კავშირის საზოგადოებრივ საბჭოზე დასამტკიცებლად. 6.2 პედაგოგიური საბჭო უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტი. 6.3 პედაგოგიური საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, არანაკლებ პედსაბჭოს სრული შEმადგენლობის ხმების მესამედისა. 6.4.პედაგოგიური საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი, სხდომაზე დამსწრეთა ვინაობა, კენჭისყრის შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება პედაგოგიური საბჭოს სხდომის ოქმით; 6.5.პედაგოგიური საბჭოს კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე იქმნება ცალკეული სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც ასრულებენ საბჭოს დავალებებს და ანგარიშვალდებულნი არიან მის წინაშე. 6.6 საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად ამტკიცებს კათედრების მიერ წარმოდგენილ გრიფირებული სახელმძღვანელოების ნუსხას. 6.7.განიხილავს და აფასებს სკოლის სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ანგარიშებს(სემესტრული); 6.8 სკოლის ადმინისტრაციასთან ერთად შეიმუშავებს და ამტკიცებს მოსწავლის ცოდნის შეფასების კრიტერიუმებს, მოსწავლეთა შეფასების დამატებით კომპონენტებს; 6.9. იღებს გადაწყვეტილებებს სწავლა-სწავლების ეფექტურობის ასამაღლებლად. 6.10. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, დირექციასთან უთანხმოების შემთხვევაში წევრთა ორი მესამედის გადაწყვეტილებით მიმართავს კავშირის საზოგადოებრივ საბჭოს. 6.11 ნიშნავს მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნებს 7. მოსწავლეთა თვითმმართველობა: • მოსწავლეთა თვითმმართველობა არის მოსწავლეთა არჩევითი ორგანო, სკოლის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კანონი ,,ზოგადი განათლების შესახებ” და თავისი დებულების მიხედვით; • საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები ირჩევენ საკუთარ თვითმმართველობებს; • მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება სასწავლო წლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში; • მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნებს ნიშნავს სკოლის პედაგოგიური საბჭო; • მოსწავლეები თავიანთ წარმომადგენლებს თვითმმართველობაში ირჩევენ თანასწორობის საფუძველძე, ფარული კენჭისყრით, კლასების მიხედვით თანაბარი წარმომადგენლობის პრინციპის დაცვით. • არჩევნების შედეგები ქვეყნდება სკოლის საინფორმაციო რესურსებით, არჩევნებიდან 5 სამუშაო დღის ფარგლებში. მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრები ირჩევენ თვითმმართველობის თავმჯდომარეს საკუთარი სიის შემადგენლობის უმრავლესობით, ფარული კენჭისყრით. • სკოლის მმართველობის თვითმმართველობა თავისი Dდებულების შესაბამისად: ა) უზრუნველყოფს მოსწავლეთა მონაწილეობას სკოლის მართვაში; ბ) ხელს უწყობს მოსწავლეთა უფლებების დაცვას; გ) ხელს უწყობს მოსწავლეთა თავისუფალი დროის რაციონალურ გამოყენებას; დ) შეიმუშავებს წინადადებებს სკოლის მართვის სისტემებისა და სწავლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად, რომელსაც წარუდგენს სკოლის დირექტორს. ე) წევრთა ინიციატივით ქმნის სასკოლო კლუბებს, შეიმუშავებს ღონისძიებების, პროექტების, შიდა სასკოლო ტურნირების, ვიქტორინების, აქციების, გამოფენების და ა.შ ჩასატარებლად წინადადებებსა და რეკომენდაციებს წარუდგენს პედსაბჭოს. • განახორციელებს დებულებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს. • სკოლის დირექციას უფლება აქვს საჭიროების შემთხვევაში ჩაერიოს მოსწავლეთა თვითმმართველობის საქმიანობაში. 8. კანცელარია და სამეურნეო ნაწილი: 8.1 კანცელარია(საქმეთა მმართველი, ისტ მენეჯერი) • კანცელარია წარმოადგენს სკოლის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია სკოლის დირექტორის წინაშე; • კანცელარიის ძირითადი საქმიანობის სფეროა ერთიანი საქმის წარმოების ორგანიზება; • კანცელარიის შემადგენლობაში არიან საქმეთა მმართველი და ისტ მენეჯერი, მონიტორინგ უწევს ისტ მენეჯერის საქმიანობას; • საქმეთა მმართველი ხელმძღვანელობს კანცელარიის საქმიანობას; • პასუხისმგებელია სკოლის არქივის დაცვაზე; • სკოლაში ერთიანი საქმის წარმოების უზრუნველყოფაზე; • ევალება კორესპონდენციის მიღება, რეგისტრირება, დამუშავება, სააღრიცხვო-საცნობარო სამუშაოთა შესრულება, დანიშნულებისამებრ გადაცემა/დაგზავნა; • შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენის ორგანიზაცია, ვიზირება, მათ შორის ბუღალტერიისათვის მოსწავლეთა მშობლებთან გაფორმებული სახელშეკრულებლო მასალების მიწოდება. • ინფორმაციის გაცემა სკოლაში შემოსული კორესპოდენციების შესრულებაზე და გასული კორესპოდენციების დაგზავნის მდგომარეობაზე; • პასუხისმგებელია მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგებაზე, აკონტროლებს მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოებას; • კონტროლს უწევს დირექტორის ბრძანებას, განკარგულების, დავალების ადრესატამდე მიტანას; • დირექციის, კლასის დამრიგებლების, პედაგოგების, ბუღალტერიის მოთხოვნათა მიხედვით უზრუნველყოფს მოსწავლეთა მშობლების ოპერატიულ ინფორმირებას; • ხელმძღვანელობს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მოთხოვნილ ყოველგვარი ინფორმაციის გაცემას. ისტ მენეჯერი • დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა: დაბეჭდვის, ასლის გადაღების, გამრავლების ორგანიზება; • განათლების სამინჯისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის ბაზაში სკოლა-ლიცეუმის შესაბამისი მონაცემების სისტემატური მონიტორინგ და საქმეთა მმართველიდან მიღებული ახალი მასალისა და კორექტივების შეტანა. • სკოლა-ლიცეუმის კომპიუტერული სისტემის მონიტორინგ და დირექციისადმი შესაბამისი წინადადებებისა და მოთხოვნის წარდგენა. • Dდისციპლინარულ დარღვევათა ბაზაში მოწოდებული მონაცემების შეტანა. 8.2 სამეურნეო ნაწილი • სამეურნეო ნაწილს ხელმძღვანელობს დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში, რომელიც თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, პასუხისმგებელია სკოლის დირექტორის წინაშე; • პასუხისმგებელია სკოლის შენობის და სასკოლო ქონების მოვლა-პატრონობაზე; • სასწავლო პროცესის მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე; • ხელმძღვანელობს სკოლის მომსახურე ტექნიკური პერსონალის მუშაობას, რომელშიც შედიან ექიმი, ბუფეტის მუშაკები, დამლაგებელი, დურგალი; • უზრუნველყოფს სკოლის შენობაში, ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიტარული ნორმების დაცვას; • პასუხისმგებელია სკოლაში ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების დაცვაზე; • ხელმძღვანელობს სკოლის ინვენტარიზაციის მოსამზადებელ სამუშაოებსა და პროცესს; • პასუხისმგებელია სკოლის ექიმის მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე და აკონტროლებს სანიტარულ-პროფილაქტიკურ საქმიანობას; • შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების თაობაზე; • უზრუნველყოფს სასკოლო აღჭურვილობის გამართულობას, ახორციელებს სასკოლო ღონისძიებებისა და პროექტების ტექნიკურ მხარდაჭერას. 9. სკოლა-ლიცეუმის ფინანსური მენეჯერი • ფინანსური მენეჯერი თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე, პასუხისმგებელია ნიკო ბაგრატიონის (ბურის) კავშირის საზოგადოებრივი საბჭოს და სკოლა-ლიცეუმის დირექტორის წინაშე; • ადგენს სკოლის ბიუჯეტის პროექტს და წარუდგენს სკოლა ლიცეუმის დირექტორს; • პასუხისმგებელია ნიკო ბაგრატიონის (ბურის) კავშირის საზოგადოებრივი საბჭოს და სკოლა-ლიცეუმის დირექტორის წინაშე სკოლის ბიუჯეტის განკარგვის მიმდინარეობაზე. • დირექტორის განკარგულების თანახმად უფლებამოსილია შეამოწმოს ბუღალტერიის საქმიანობა. • ზრუნავს არასაბიუჯეტო თანხების მოზიდვაზე (სპონსორები, საერთაშორისო დონორები და ა.შ). 10. ფინანსები და სტატუსი • სკოლა-ლიცეუმს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი და მრგვალი ბეჭედი თავისი გამოსახულებით, აქვს ანგარიშსწორების ანგარიში, `ლიბერთი~ ბანკი აწარმოებს საკასო და საანგარიშო ოპერაციებს დადგენილი წესის მიხედვით. აქვს საწესდებო ფონდი, ბანკის ანგარიშიდან ფულადი სახსრების ჩარიცხვა და გაცემა წარმოებს დირექტორისა და ბუღალტერის განკარგულებით; • სასწავლებელი კერძო სტრუქტურებიდან ყიდულობს მისთვის საჭირო ინვენტარს, მოწყობილობასა და მასალებს; • აქვს დამოუკიდებელი საბუღალტრო და სტატისტიკური აღრიცხვა დადგენილი წესის მიხედვით და პასუხს აგებს მის სისწორეზე; • შემოსავალი იქმნება სქართველოს განათლების სამინისტროს ვაუჩერებიდან, საქართველოს საპატრიარქოსგან მიღებული გრანტისგან და მოსწავლეთა სწავლის გადასახადისაგან, აგრეთვე, წარმოება-დაწესებულებების და კერძო პირთა სხვადასხვა შემოწირულობებიდან; • შემოსავალი იხარჯება: 1. თანამშრომელთა ხელფასისა და მატერიალური წახალისებისათვის; 2. სხვადასხვა მასალების, ინვენტარის, თვალსაჩინოების და ტექნიკური საშუალებების შეძენისათვის, კვებისათვის. 8. ლიკვიდაციის წესი 8.1 სკოლა-ლიცეუმის გაუქმება ხდება დამფუძნებლების, საზოგადოებრივი საბჭოს გადაწყვეტილებით ან სასამართლო წესით.