მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის დანერგვა
25 ოქტომბერი 2017

მონიტორინგის მიმდინარე და უკვე განხორციელებული პროცესის შესახებ ინფორმაცია აკუმულირებული იქნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რაც სტატისტიკურ მონაცემთა გაანალიზების კარგი ინსტრუმენტი იქნება. სიახლე შესაძლებელს გახდის ეფექტურად განხორციელდეს მონიტორინგი დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით და სკოლებს ოპერატიულად მიეწოდოს რეკომენდაციები.

მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის დანერგვის პროცესში გათვალისწინებული იქნება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ადმინისტრაციის შენიშვნები და რეკომენდაციები.